Pages

Saturday 11 April 2015

Neomejeni mobilni internet: oglaševanje tehnološko neobstoječega

Nepoštena poslovna praksa slovenskih telekomunikacijskih operaterjev, ki je v tujini večinoma prepovedana


Miha Pongrac  •  RTV Slovenija, Val 202, Reakcija

Osredotočamo se na drobni tisk cenikov oziroma pogodb, ki jih sklepate z vašimi mobilnimi operaterji. Ste kdaj preverili, kaj vam ponujajo pod besedo neomejeno? Pri klicih in SMS oziroma MMS sporočilih porabniki načelom nimamo težav, te pa nastopiju pri prenosu podatkov.