Pages

Saturday 22 February 2014

Le trije operaterji v boj za frekvence

Ta teden se je iztekel rok za oddajo ponudb na javni razpis z dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnih pasovih 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz in 2600 MHz. Popolne ponudbe so v roku oddali le trije ponudniki, po vsej verjetnosti družbe Si.mobil, Telekom Slovenije in Tušmobil. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve bo dražbo začela predvidoma v prvi polovici aprila 2014.

Thursday 20 February 2014

Kdo bo financiral gradnjo širokopasovnih omrežij?

Osnutek Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, ki je do konca tedna še v javnem posvetovanju, gradnje širokopasovnih omrežij ne uvršča med prioritetna področja, ki bi se financirala s sredstvi evropskih strukturnih skladov. Še sredi lanskega leta je bilo področje uvrščeno med prioritetna, a je bilo kasneje zaradi neustrezno pripravljene vsebine izločeno. Danes v vladi ni soglasja, da bi gradnjo infrastrukture za hitri internet uvrstili v operativni program. To pomeni, da bo prek četrt milijona gospodinjstev, ki živijo predvsem na podeželju, ostalo brez dostopa do hitrega interneta.

Sunday 2 February 2014

Estonski predsednik za vzpostavitev enotnega digitalnega trga

Evropa, nekoč vodilna na področju informacijskih in zlasti komunikacijskih tehnologij, danes zaostaja za svojimi vodilnimi industrijskimi partnerji. Še zlasti pereč je zaostanek pri uporabi elektronskih in oblačnih storitev. Evropa mora investirati v področja, ki bodo zagotovila prihodnjo rast in razvoj. Pri tem pa se sooča s številnimi izzivi, med katerimi je osrednji pomanjkanje skupnega pristopa.