Pages

Saturday 11 April 2015

Neomejeni mobilni internet: oglaševanje tehnološko neobstoječega

Nepoštena poslovna praksa slovenskih telekomunikacijskih operaterjev, ki je v tujini večinoma prepovedana


Miha Pongrac  •  RTV Slovenija, Val 202, Reakcija

Osredotočamo se na drobni tisk cenikov oziroma pogodb, ki jih sklepate z vašimi mobilnimi operaterji. Ste kdaj preverili, kaj vam ponujajo pod besedo neomejeno? Pri klicih in SMS oziroma MMS sporočilih porabniki načelom nimamo težav, te pa nastopiju pri prenosu podatkov.


Prekoračena omejitev, znižana hitrost


Kljub temu, da operaterji poudarjajo, da po dosegu kapice, ki jo znotraj posameznih paketov določajo sami, še zmeraj lahko uporabljamo mobilni internet, se hitrost prenosa mobilnih podatkov običajno tako zelo omeji, da uporabnik ne more prenašati niti e-pošte, kaj šele uporabljati določene aplikacije. Mnenje tržnega inšpektorata je drugačno:
Dodatno obračunavanje prenosa podatkov


Na še en primer nepoštenega ravnanja nas je opozoril tudi poslušalec Haris, ki je na Facebooku zapisal, da je dobil sporočilo, da je presegel količino podatkov, a je, navajen, da se bo hitrost zgolj znižala, še naprej uporabljal prenos podatkov. Petdeset megabajtov pozneje je prejel sporočilo, da bo zato moral plačati petindvajset evrov, kmalu zatem pa še sporočilo o ponudbi 1GB prenosa podatkov za 7€. Nekoliko prepozno.

“V tem primeru bi morali zagotoviti večje varstvo potrošnikov,” je prepričan dr. Dušan Caf s Sveta za elektronske komunikacije.


Oglaševanje tehnološko neobstoječega


Dejstvo je, da tehnološko ne obstaja neomejeni internet, a je vseeno oglaševanje neomejenosti dovoljeno. Primer takšnega oglaševanja neomejenosti, ki je v resnici pri prenosu mobilnih podatkov omejena, se je znašel tudi na oglaševalskem razsodišču, pritožba je bila zavrnjena.
A izkušnje iz tujine kažejo drugače. Nepoštena poslovna praksa je večinoma prepovedana, rešuje se pred oglaševalskim razsodiščem ali inšpekcijami. Sodišče v ZDA je tudi že kaznovalo ponudnika AT&T zaradi nepoštene uporabe besed neomejeno in neskončno. Sodne prakse na tem podorčju poznamo tudi v Evropi.

“Prvi, ki bi te stvari lahko reguliral je AKOS, oglaševalska zbornica bi lahko za to področje izdala določena priporočila.” 
Dr. Dušan Caf, Svet za elektronske komunikacije

Tudi v novih oglasnih sporočilih se še vedno uporablja beseda neomejeno. Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije poziva naj operaterji raje zapišejo, pri kateri količini prenešenih podatkov se zgodi preklop na nižjo hitrost. “2GB ni neomejena količina, le nekoliko večja je od tiste običajne.”

Predvajaj oddajo “Omejena neomejenost” (12:42) →

No comments:

Post a Comment