Pages

Friday 5 December 2014

Zero-Rating Violates Slovenian Net Neutrality Law

In late 2013 Telekom Slovenije offered zero-rated content and services as part of its mobile data plans, where specific types of traffic were exempted from data caps and could be used without any volume limits (or the limits were significantly higher than those of the data caps). Its offer included HBO GO and UEFA Champions League video streaming services, as well as its own cloud data storage service (TViN Shramba). A few months later the operator expanded the offer with a popular music streaming service Deezer. 

The competition authority and sector regulator seem to believe that Telekom with its zero-rated offers has not breached net neutrality and competition laws. In contrast, our analysis reveals that zero-rated content, services or applications provided or used via internet access services have been forbidden since January 2013. 

Thursday 6 November 2014

Hitrosti širokopasovnega dostopa v Sloveniji nižje od oglaševanih

Blue Fiber Explosion, Ben FeltenCreative Commons Licence.
Portal Slo-Tech je včeraj objavil novico, da si Brazilija prizadeva dvigniti povezljivost države na raven, primerljivo s Severno Ameriko in Evropo. Prav tako si prizadeva za dvig ravni kakovosti storitev. Skladno s tem je brazilski regulator elektronskih komunikacij Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) leta 2012 pričel postopoma dvigati spodnjo mejo hitrosti, ki jo morajo dosegati ponudniki storitev širokopasovnega dostopa glede na oglaševano hitrost. Od začetka novembra morajo brazilski operaterji zagotavljati najmanj 80-odstotkov pogodbene hitrosti v obračunskem obdobju enega meseca, medtem ko lahko najnižja trenutna hitrost znaša 40-odstotkov pogodbene hitrosti. Anatel je s tem naredil odločen korak k dvigu ravni kakovosti storitev širokopasovnega dostopa.

Wednesday 5 November 2014

ITU Plenipot: bliža se zaključek konference

Na Plenipot konferenci visokih pooblaščencev držav članic ITU v južnokorejskem Busanu se bližamo sklepnemu dejanju. V petek bo potekalo podpisovanje usklajenih resolucij, ki so bile na plenarnem zasedanju potrjene z aklamacijo. Na tokratni konferenci ITU je bilo manj  “vroče” kot pred dvema letoma na konferenci WCIT v Dubaju, a tudi tokrat ni šlo brez radikalnih predlogov, povezanih z upravljanjem interneta.

Slovenci v ITU, specializirani agenciji Združenih narodov za informacijske in komunikacijske tehnologije, nimamo predstavnikov na vidnejših mestih. Pravzaprav jih sploh nimamo. Imeli smo priložnost, da kandidiramo za vidnejša mesta, a politika morebitne kandidature ni podprla. Brez tovrstne podpore uspeh v mednarodnih organizacija ni mogoč, na kar je v zahvalnem govoru ob izvolitvi posebej izpostavil novi generalni sekretar Kitajec Houlin Zhao, ki bo vodenje ITU prevzel z novim letom.

Saturday 1 November 2014

Lekcija za mobilne operaterje: “neomejeno” pomeni neomejeno

Ameriška zvezna komisija za trgovino (angl. Federal Trade Commission — FTC) je ta teden vložila tožbo proti ameriškemu mobilnemu operaterju AT&T, zaradi zavajanja milijonov naročnikov, uporabnikov pametnih telefonov. Regulator operaterja obtožuje, da naročnikom obljublja neomejen prenos podatkov, a obljub ne drži. Naročnikom zaračunava neomejen podatkovni prenos, a če v obračunskem obdobju presežejo določeno količino prenesenih podatkov, jim omeji (angl. throttle) hitrost podatkovnega prenosa na raven, ko uporaba mobilnih aplikacij, kot so spletno iskanje, navigacija ali gledanje video vsebin, postane znatno otežena ali celo nemogoča.

Friday 24 October 2014

Houlin Zhao izvoljen za naslednjega generalnega sekretarja ITU

Houlin Zhao je bil na konferenci visokih pooblaščencev (angl. Plenipotentiary Conference) Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) v Busanu v Republiki Koreji izvoljen za naslednjega generalnega sekretarja organizacije. ITU, ki je specializirana agencija Združenih narodov za informacijske in komunikacijske tehnologije, s to izvolitvijo pričenja novo poglavje v svoji zgodovini. 

Zhao bo štiriletni mandat nastopil s 1. januarjem prihodnje leto in bo lahko po poteku mandata enkrat ponovno izvoljen. Pred tem je bil dva mandata namestnik generalnega sekretarja. Prvič je bil izvoljen na konferenci visokih pooblaščencev v turški Antaliji novembra 2006 in za drugi štiriletni mandat v mehiški Guadalajari oktobra 2010. 

Monday 20 October 2014

Poziv SIF slovenski delegaciji na konferenci ITU v Busanu

Danes se je v južnokorejskem Busanu pričela konferenca visokih pooblaščencev držav članic Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU Plenipotentiary Conference 2014). Konference na tej ravni ITU organizira vsaka štiri leta in so eden najpomembnejših svetovnih dogodkov na področju razvoja informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Prvo takšno srečanje je bilo v Franciji leta 1865, letošnja konferenca pa je 19. po vrsti. Konference v Busanu se bo v času od 20. oktobra do 7. novembra udeležilo prek 3.000 delegatov iz 193 držav ter skoraj 600 lokalnih in mednarodnih medijev. Delegati bodo določili splošne politike ITUsprejeli štiriletni strateški in finančni načrt, izvolili vodstvo ITU ter člane sveta (angl. Council) in odbora za radijsko regulativo (angl. Radio Regulations Board). Med resolucijami, ki določajo politike razvoja, o katerih bodo delegati razpravljali in odločali na konferenci, so tudi takšne, ki bodo lahko pomembno vplivale na prihodnji razvoj interneta. 

Tuesday 7 October 2014

Neustrezna regulacija univerzalnih storitev

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) je objavila javne razpise za izbiro izvajalcev univerzalnih storitev (1) zagotavljanja javnih telefonskih govorilnic, (2) priključitve na javno komunikacijsko omrežje in dostopa do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji ter (3) zagotavljanja in dostopa do univerzalnega imenika in univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih. Namen univerzalnih storitev je zagotoviti dostop do najmanjšega nabora storitev določene kakovosti vsem končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji po dostopni ceni, ne glede na njihovo geografsko lego. Dostop do univerzalnih storitev kot storitev posebnega (gospodarskega) pomena je temeljna človekova pravica in je sestavni del listine o temeljnih pravicah Evropske unije (EU). Z zagotavljanjem razpoložljivosti, dosegljivosti in dostopnosti storitev so univerzalne storitve pomemben dejavnik trajnostnega gospodarskega razvoja ter družbene in regionalne vključenosti. Zato je pomembno, da AKOS vse postopke, povezane s pripravo razpisov in z izbiro izvajalcev univerzalnih storitev vodi pregledno in odgovorno ter zagotovi vključitev čim širše zainteresirane javnosti v javno razpravo. Pri pripravi tokratnih razpisov ta načela niso bila dovolj upoštevana. 

Thursday 11 September 2014

Bruegel je predstavil elemente evropske energetske unije

Na dan predstavitve nove komisarske ekipe je Georg Zachmann v sporočilu novemu komisarju za energetiko in klimatske spremembe predstavil elemente evropske energetske unije, ki bodo vodilo komisije v novem mandatu (Bruegel Policy Brief: Elements of Europe's energy union): vzpostavitev konkurenčnega, varnega in trajnostno naravnanega energetskega sistema. EU je pričela s prenovo obstoječe energetske strategije z novimi cilji do leta 2030. Presoja uspešnosti obstoječega energetskega paketa, ki temelji na ciljih 20-20-20 do leta 2020, je pokazala, da je EU sicer sledila ciljem, a pri njihovem doseganju ni bila dovolj uspešna. Politične in gospodarske okoliščine so namreč zamajale predpostavke, na katerih temelji obstoječi paket EU do leta 2020 ter politike za doseganje njegovih ciljev.

Sunday 7 September 2014

Tedenski pregled

Poročilo o prihodnji rabi radijskega spektra na VHF področju


Avtorica fotografije: Siobhan Bright
V ponedeljek, 1. septembra, je Pascal Lamy predstavil poročilo o prihodnji rabi radijskega spektra na VHF področju (470-790 MHz). Ekspertna skupina je predlagala, da se 700 MHz pas (694-790 MHz) nameni mobilnim komunikacijam. Spekter naj bi se za ta namen sprostil do leta 2020 (plus ali minus 2 leti).

Za prizemno radiodifuzijo naj bi zagotovili regulativno predvidljivost in stabilnost v preostalem VHF spektru pod 700 MHz (470-694 MHz) vsaj do leta 2030. EU naj bi na mednarodni ravni nasprotovala prerazporeditvi tega pasu za mobilno telefonijo.

Tuesday 2 September 2014

Telekomova hoja po robu

Fotografija: © DCTelekom Slovenije je sredi letošnjega aprila ponudil paket z dostopom do spletne storitve Deezer, ki omogoča iskanje, odkrivanje in poslušanje glasbe na mobilnih napravah, prek spleta ali SiOL TV. Naročnikom v svojem mobilnem omrežju omogoča neomejen prenos glasbenih vsebin s portala. 

Uporabniki, ki so že uporabljali Deezer, so nad novo možnostjo navdušeni. Manj navdušeni so uporabniki drugih spletnih glasbenih storitev, tudi popularnejših. Ti morajo prenos glasbenih vsebin, ki presega zakupljeno mesečno podatkovno kapico, posebej plačati. Ob tem so prikrajšani še za brezskrben dostop do storitev, aplikacij ali vsebin v okviru zakupljenega podatkovnega prometa na račun dostopa do glasbenih vsebin.


Sunday 17 August 2014

Informacijska varnost kritične infrastrukture

Fotografija: © DCZimski izpad električne energije zaradi žledu in poplav nas je opomnil, kako ranljiv je elektroenergetski sistem in kako zelo smo od njega odvisni. Del Slovenije je bil brez električne energije skoraj dva tedna. Mnogi so bili brez gretja in komunikacijsko odrezani. Gospodarska škoda na kritični elektroenergetski in prometni infrastrukturi presega sto dvajset milijonov evrov. Popolna obnova bo trajala več let. Zaradi izpada električne energije je milijonsko škodo utrpelo tudi gospodarstvo na prizadetih območjih. 

Thursday 14 August 2014

Da bi država kar tako ločila infrastrukturo? Takšnih primerov ni, razen v Avstraliji.

Maja Derčar  •  RTV Slovenije, MMC

Koalicijski partnerji naj bi se strinjali glede nadzorovanega poteka odprodaje državnih naložb. Ključna infrastruktura bi ostala v državni lasti, sicer pa bi presoja potekala od primera do primera.

V Stranki Mira Cerarja ponavljajo stališče, da bi država v Telekomu obdržala infrastrukturo in vlagala povsod, kjer je to potrebno, in v interesu celotne slovenske družbe, čeprav ni donosno. Morebitni zasebni vlagatelj pa bi vlagal tam, kjer bodo vlaganja donosna. Ali lahko to stališče ustavi prodajo Telekoma?

Monday 11 August 2014

Ne obstaja samo en model privatizacije

Šest let po prvem neuspelem poskusu prodaje Telekoma Slovenije se zgodovina ponavlja. Nasprotovanje privatizaciji je bila ena osrednjih predvolilnih gospodarskih tem, zagovarjanje državnega lastništva pa je tudi tokrat prinašalo pozitivne politične točke. Privatizaciji nasprotujejo predvsem vplivne interesne skupine. Sindikati se bojijo izgube delovnih mest in nižanja pravic zaposlenih, domači dobavitelji izgube poslov, akademski lobi izgube virov financiranja za svetovalne in razvojne projekte in številne organizacije izgube sponzorskih sredstev. Nabiranje političnih točk na račun privatizacije se žal nadaljuje tudi pri sestavljanju nove vlade.

Sunday 22 June 2014

Brezplačen prenos vsebine ogroža nevtralnost mobilnega interneta

Fotografija: © Kurt Griffith
Telekom Slovenije in Si.mobil sta svojo mobilno ponudbo dopolnila s storitvami in aplikacijami, pri katerih ne zaračunavata prenosa vsebine. Tako sta ceno dostopa posredno povezala z vsebino, ki se prenaša po njunih mobilnih omrežjih. Prenos vsebine, vezan na storitve in aplikacije, ki jih operaterja izbirata sama, svojim naročnikom ponujata brezplačno. S tem naročnike neupravičeno spodbujata, da naročajo njune ali storitve in aplikacije njunih partnerjev, zaradi visokih cen prenosa podatkov pa jim otežujeta izbiro in uporabo konkurenčnih produktov. Takšna ponudba je cenovno diskriminatorna in je v nasprotju z načeli odprtega in nevtralnega interneta.

Wednesday 9 April 2014

Evropski parlament odločno za odprt internet

Evropski parlament je na rednem plenarnem zasedanju 3. aprila 2014 s sprejemom amandmajev k predlogu uredbe o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij napravil odločen korak k zaščiti odprtega interneta in spletnih svoboščin v Evropi. Določil je minimalne standarde, ki bodo operaterjem in ponudnikom storitev prepovedovali blokiranje aplikacij kot so Skype, Spotify in Youtube ter drugih spletnih storitev in aplikacij, ki jih uporabljajo evropski potrošniki.

Tuesday 18 March 2014

Sporna in nepregledna samoregulacija

Fotografija: © Kurt Griffith
Telekom Slovenije in Si.mobil sta svojo mobilno ponudbo dopolnila s storitvami in aplikacijami, pri katerih ne zaračunavata prenosa vsebine. Tako sta ceno dostopa posredno povezala z vsebino, ki se prenaša po njunih mobilnih omrežjih. Prenos vsebine, vezan na storitve in aplikacije, ki jih operaterja izbirata sama, svojim naročnikom ponujata brezplačno. S tem naročnike neupravičeno spodbujata, da naročajo njune ali storitve in aplikacije njunih partnerjev, zaradi visokih cen prenosa podatkov pa jim otežujeta izbiro in uporabo konkurenčnih produktov. Takšna ponudba je cenovno diskriminatorna in je v nasprotju z načeli odprtega in nevtralnega interneta. 


Monday 17 March 2014

Paketna prodaja ISDN in ADSL, zgodba še ni končana

Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK) je konec januarja javno objavila odločbo, ki jo je sicer izdala že lanskega oktobra in v kateri je ponovno ugotovila, da je Telekom Slovenije zlorabljal prevladujoči položaj s tem, ko je na medoperaterskem trgu internetnim ponudnikom pogojeval priključitev ADSL s predhodnim zakupom priključka ISDN. Zloraba je prizadela vse uporabnike interneta, ki so morali hkrati s širokopasovnim dostopom do interneta pri Telekomu zakupiti še priključek ISDN.

Saturday 22 February 2014

Le trije operaterji v boj za frekvence

Ta teden se je iztekel rok za oddajo ponudb na javni razpis z dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnih pasovih 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz in 2600 MHz. Popolne ponudbe so v roku oddali le trije ponudniki, po vsej verjetnosti družbe Si.mobil, Telekom Slovenije in Tušmobil. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve bo dražbo začela predvidoma v prvi polovici aprila 2014.

Thursday 20 February 2014

Kdo bo financiral gradnjo širokopasovnih omrežij?

Osnutek Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, ki je do konca tedna še v javnem posvetovanju, gradnje širokopasovnih omrežij ne uvršča med prioritetna področja, ki bi se financirala s sredstvi evropskih strukturnih skladov. Še sredi lanskega leta je bilo področje uvrščeno med prioritetna, a je bilo kasneje zaradi neustrezno pripravljene vsebine izločeno. Danes v vladi ni soglasja, da bi gradnjo infrastrukture za hitri internet uvrstili v operativni program. To pomeni, da bo prek četrt milijona gospodinjstev, ki živijo predvsem na podeželju, ostalo brez dostopa do hitrega interneta.

Sunday 2 February 2014

Estonski predsednik za vzpostavitev enotnega digitalnega trga

Evropa, nekoč vodilna na področju informacijskih in zlasti komunikacijskih tehnologij, danes zaostaja za svojimi vodilnimi industrijskimi partnerji. Še zlasti pereč je zaostanek pri uporabi elektronskih in oblačnih storitev. Evropa mora investirati v področja, ki bodo zagotovila prihodnjo rast in razvoj. Pri tem pa se sooča s številnimi izzivi, med katerimi je osrednji pomanjkanje skupnega pristopa.

Friday 3 January 2014

Slovenia launches multi-band spectrum auction

The Slovenian telecoms regulator APEK published a tender for the award of radio frequencies for providing public communications services (OJ RS, No. 114/2013, p 3515, 31 December 2013). Spectrum in the 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz and 2600 MHz bands is included in the award process as set out in the following table.