Pages

Thursday 11 September 2014

Bruegel je predstavil elemente evropske energetske unije

Na dan predstavitve nove komisarske ekipe je Georg Zachmann v sporočilu novemu komisarju za energetiko in klimatske spremembe predstavil elemente evropske energetske unije, ki bodo vodilo komisije v novem mandatu (Bruegel Policy Brief: Elements of Europe's energy union): vzpostavitev konkurenčnega, varnega in trajnostno naravnanega energetskega sistema. EU je pričela s prenovo obstoječe energetske strategije z novimi cilji do leta 2030. Presoja uspešnosti obstoječega energetskega paketa, ki temelji na ciljih 20-20-20 do leta 2020, je pokazala, da je EU sicer sledila ciljem, a pri njihovem doseganju ni bila dovolj uspešna. Politične in gospodarske okoliščine so namreč zamajale predpostavke, na katerih temelji obstoječi paket EU do leta 2020 ter politike za doseganje njegovih ciljev.

Sunday 7 September 2014

Tedenski pregled

Poročilo o prihodnji rabi radijskega spektra na VHF področju


Avtorica fotografije: Siobhan Bright
V ponedeljek, 1. septembra, je Pascal Lamy predstavil poročilo o prihodnji rabi radijskega spektra na VHF področju (470-790 MHz). Ekspertna skupina je predlagala, da se 700 MHz pas (694-790 MHz) nameni mobilnim komunikacijam. Spekter naj bi se za ta namen sprostil do leta 2020 (plus ali minus 2 leti).

Za prizemno radiodifuzijo naj bi zagotovili regulativno predvidljivost in stabilnost v preostalem VHF spektru pod 700 MHz (470-694 MHz) vsaj do leta 2030. EU naj bi na mednarodni ravni nasprotovala prerazporeditvi tega pasu za mobilno telefonijo.

Tuesday 2 September 2014

Telekomova hoja po robu

Fotografija: © DCTelekom Slovenije je sredi letošnjega aprila ponudil paket z dostopom do spletne storitve Deezer, ki omogoča iskanje, odkrivanje in poslušanje glasbe na mobilnih napravah, prek spleta ali SiOL TV. Naročnikom v svojem mobilnem omrežju omogoča neomejen prenos glasbenih vsebin s portala. 

Uporabniki, ki so že uporabljali Deezer, so nad novo možnostjo navdušeni. Manj navdušeni so uporabniki drugih spletnih glasbenih storitev, tudi popularnejših. Ti morajo prenos glasbenih vsebin, ki presega zakupljeno mesečno podatkovno kapico, posebej plačati. Ob tem so prikrajšani še za brezskrben dostop do storitev, aplikacij ali vsebin v okviru zakupljenega podatkovnega prometa na račun dostopa do glasbenih vsebin.