Pages

Monday 30 March 2020

Kako koronavirus vpliva na internet

Priča smo največjemu globalnemu eksperimentu dela od doma. Pandemija koronavirusa je prisilila podjetja, javno upravo in šole, da spodbujajo delo in izobraževanje od doma. Uporaba spletnih izobraževalnih platform, sporočilnih sistemov in videokonferenčnih orodij se hitro veča. Ker so ljudje več doma, narašča tudi uporaba medijskih vsebin, zlasti pretočnih, in igranje spletnih iger. Zaradi tega so spletne aplikacije in platforme vse bolj obremenjene, močno se je povečal tudi internetni promet. 

Monday 27 January 2020

5G fiasko na ministrstvu za javno upravo

Ministrstvo za javno upravo je dan pred globalnim protestom proti uvajanju mobilne tehnologije 5G pripravilo javni posvet o zdravstvenih vidikih 5G. Na posvet so poleg strokovnjakov povabili tudi tiste, ki so javno izrazili skrb zaradi morebitnih negativnih učinkov uvajanja nove tehnologije.

Ponesrečen javni posvet


Odločitev za javni posvet je bila pravilna, a veliko prepozna. Večdeležniški dialog, ki je ustrezno voden, ima pomembno vlogo pri oblikovanju kakovostnih javnih politik. Prisluhniti je treba vsem relevantnim deležnikom, ne le znanstvenikom, raziskovalcem in strokovnjakom.

Sunday 29 December 2019

Two resignations in protest over disgraceful situation at SEEDIG

Two members of the executive committee of the South-Eastern European Dialogue on Internet Governance (SEEDIG) resigned last week in protest over recent developments in the regional internet governance initiative. Sasho Dimitrijoski, director of the Agency for Electronic Communications of the Republic of Macedonia, resigned due to “absolutely unacceptable” situation at SEEDIG. He wanted to resign already in September, a few months before his term would have ended, but since then the situation got worse. In my resignation statement, I explained the deteriorating situation at SEEDIG, which led to our resignation. The text is summarised in a separate blog post — Reasons behind resignations from SEEDIG executive committee — and provides more insight into the situation.

Reasons behind resignations from SEEDIG executive committee

It is deeply disappointing that a sad state of affairs at SEEDIG, as described in the blog post and in communication with SEEDIG’s supporting organisations, has been proven true once again. The observations have been shown to be true by all involved, especially those who orchestrated an unprecedented action for the petition and its support, based on false and malicious allegations. The petition was launched after the integrity of the election process was questioned. Members of the community were contacted to support the petition, and many responded, even without knowing what it is all about and without understanding the SEEDIG Terms of Reference (the SEEDIG bylaws).

Friday 22 November 2019

Mnenje o ostalih temah

41. redna seja SEK (22. 11. 2019)
Med ostalimi točkami, ki jih je obravnaval Svet za elektronske komunikacije (v nadaljevanju: SEK) na 41. redni seji in do katerih sem se v razpravi posebej opredelil, izpostavljam naslednje:
– tehnološko usklajenost za slepe na slabovidne,
– obveščenost potrošnikov pred sklepanjem pogodb,
– zagotavljanje storitev v sili,
– zagotavljanje primerjalnika ponudbe elektronskih komunikacijskih storitev.

Mnenje o preglednosti in objavi informacij

41. redna seja SEK (22. 11. 2019)
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (v nadaljevanju: agencija) je marca 2019 objavila portal eAnalitik, ki je namenjen predstavitvi podatkov o slovenskem trgu elektronskih komunikacij. Agencija pa podatke še zmeraj objavlja v agregirani obliki in v obliki tržnih deležev. Svet za elektronske komunikacije (v nadaljevanju: SEK) je že v mandatu 2011–2016 opozoril agencijo in pristojno ministrstvo, da je opuščanje objave posamičnih podatkov nesprejemljivo, saj tovrstni podatki niso nikakršna poslovna skrivnost. Agencija se namreč ves čas izgovarja, da razčlenjenih podatkov ne more objavljati, ker jih zavezanci označujejo kot poslovno skrivnost.

Mnenje o poimenovanju in pristojnostih SEK-a

41. redna seja SEK (22. 11. 2019)
V razpravah Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: SEK) so bili večkrat podani predlogi za širitev njegovih pristojnosti in preimenovanje. Podobne predloge je predstavila Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (v nadaljevanju: mreža), ki sem jih komentiral v ločenem zapisu.

Zakon o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-1) ne more širiti pristojnosti SEK-a izven področja, ki ga ureja. Podani predlogi odražajo nerazumevanje zakonskega okvira o elektronskih komunikacijah — tako slovenskega kot evropskega.

Mnenje o predlogih Mreže NVO-VID za novi zakon o elektronskih komunikacijah

41. redna seja SEK (22. 11. 2019)
Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (v nadaljevanju: mreža) je na Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: SEK) naslovila svoje predloge v okviru priprave novega področnega zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ki jih je posredovala Ministrstvu za javno upravo. Objavljam komentar predlogov mreže.

Thursday 14 November 2019

Reflections on my two years at SEEDIG

Two years ago, in November 2017, I was elected as a member of the executive committee of the South-Eastern European Dialogue on Internet Governance (SEEDIG).

I joined SEEDIG after finishing my mandate as chairman of the council of the national regulatory authority for communication networks and services and chairman of the national electronic communications council.

My mandate at SEEDIG began with the preparation of the SEEDIG plan, expansion of the network of partners and sponsors, and with preparations for the annual meeting that took place in Ljubljana, Slovenia, in 2018. The meeting was held under the honorary patronage of the President of the National Assembly of the Republic of Slovenia Dr Milan Brglez (now a member of the European Parliament) and supported by over 30 organisations. There were one-third more partner organisations than a year before and four times more local sponsors.

Saturday 5 January 2019

Varuhi javnega interesa proti anonimnosti

V Sloveniji že dlje časa poteka javni diskurz o omejevanju svobode izražanja, spletnega komentiranja in anonimnosti. Evropsko poudarjanje, nemara celo napihovanje problema lažnih novic in dezinformacij je zagovornikom omejevanja svobode izražanja dalo nov zagon. A javne razprave zaznamuje odsotnost poglobljenih analiz in strokovnega premisleka. Nemalokrat se argumenti umikajo ideologiji. Razprave se selijo na družbena omrežja, kjer v ospredje stopajo mnenjski voditelji in prodajalci pozornosti. 

Podobno je (bilo) v razpravah o oglaševanju v medijih in pred tem o nevtralnosti interneta. Manj medijske pozornosti so bile deležne razprave o varstvu pravic uporabnikov elektronskih komunikacijskih storitev in o dostopnosti informacij in komunikacij za osebe z invalidnostmi. Poleg odsotnosti poglobljene strokovne razprave je za omenjena področja prav tako značilna tesna prepletenost nevladnega sektorja z oblastmi (v širšem smislu), ki je lahko ideološka ali interesna (npr. financiranje nevladnih organizacij), kar močno zaznamuje težnje po ohranjanju obstoječih položajev moči. 

Poglejmo primera spletne anonimnosti in odgovornosti spletnih posrednikov za komentarje.