Pages

Thursday 16 July 2015

Za krepitev dialoga z državnimi organi

Ljubljana, 16. julija - Predsednik Sveta za elektronske komunikacije Dušan Caf je na današnjem sprejemu pri predsedniku DZ Milanu Brglezu poudaril željo po okrepljenem dialogu z državnimi organi. Svet, svetovalno telo na področju elektronskih komunikacij in varstva potrošnikov, pri delu namreč ovira neustrezna sistemska zakonodaja in neusklajenost področnih zakonov.

Kot so sporočili iz DZ, ima neusklajeno delovanje pristojnih ministrstev in odsotnost strateškega premisleka po Cafovih besedah med drugim za posledico tudi dejstvo, da je Slovenija pri izgradnji optičnega omrežja na repu evropskih držav.

Po izkušnjah sveta zakon o elektronskih komunikacijah ne omogoča zadostne participacije javnosti in ustrezne objave informacij, poleg tega pa Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) ne objavlja večletne strategije regulacije, ki je pomembna tudi zaradi regulativne predvidljivosti. Brez slednje pa ni mogoče zagotavljati in preverjati odgovornosti regulacije in regulatorja, je dejal Caf.

Ob tem se je zavzel za večji parlamentarni nadzor nad regulatorskimi agencijami ter za spremembo zakonodaje v smeri kolektivnega vodenja regulatorjev po vzoru ZDA in nekaterih drugih držav EU. Akos namreč pokriva več zahtevnih področij, ki so med seboj lahko tudi v nasprotju, zato je za zagotovitev nepristranskega odločanja potreben veččlanski organ, ki s strokovnim dialogom pride do najprimernejše odločitve.

Predsednik Sveta za elektronske komunikacije je Brglezu predstavil tudi ključne točke poročila o delu sveta za leto 2014, pri čemer je izpostavil okrepljene aktivnosti glede varstva ranljivejših skupin na področju elektronskih komunikacij in prizadevanja na področju zagotavljanja nevtralnosti interneta.

Kot je pojasnil, je z mnenjem o dostopu invalidov do programskih vsebin ter s pozivom k oblikovanju strategije in akcijskega načrta, ki ga je podprl programski svet Radiotelevizije Slovenija, svet odprl razpravo o uresničevanju mednarodnih konvencij in nacionalne zakonodaje ter spodbudil javno televizijo, da pripravi načrt uresničevanja zavez.

Svet za elektronske komunikacije je prav tako podal prijavo, na osnovi katere je Akos sprožil več inšpekcijskih postopkov zaradi kršitev nevtralnosti interneta.

Predsednik DZ je poudaril, da so elektronske komunikacije izredno pomembno področje, saj predstavljajo infrastrukturo prihodnosti, na kateri temelji prihodnji razvoj države. Prepričan je, da morajo pristojni državni organi tej kompleksni tematiki, ki sega v delokrog več ministrstev, posvetiti več pozornosti, so še sporočili iz DZ.

No comments:

Post a Comment