Pages

Thursday 28 November 2013

Evropski parlament danes o prihodnosti odprtega interneta

Odbor Evropskega parlamenta za industrijo, raziskave in energijo (ITRE) na današnjem sestanku obravnava predlog uredbe Evropske komisije o ukrepih za enotni trg elektronskih komunikacij. Na zasedanju konec oktobra je Evropski svet že podprl ambiciozni načrt za vzpostavitev enotnega digitalnega trga do leta 2015, katerega osnovni cilj je povečati gospodarsko rast in ustvariti nova delovna mesta.

Podjetja in državljani bi imeli na enotnem trgu dostop do elektronskih komunikacijskih storitev povsod v Uniji, ne glede na to, kje se zagotavljajo, brez čezmejnih omejitev ali neupravičenih dodatnih stroškov. Prosto bi lahko izbirali tudi ponudnike storitev. Predlog o enotnem digitalnem trgu je med uporabniki elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev naletel na odobravanje po vsej Uniji. Uporabniki pa izpostavljajo nekatere ključne elemente v predlogu uredbe, ki predstavljajo bistven poseg v doslej uveljavljene pravice.

Med najbolj perečimi je zagotovo predlog, ki bi lahko ogrozil nevtralnost interneta. Zato je Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije na novembrski seji izrazil zaskrbljenost v zvezi z določbami o nevtralnosti interneta v predlogu uredbe Evropske komisije o ukrepih za enotni trg elektronskih komunikacij.

Po mnenju Sveta omejevanje nevtralnosti interneta lahko ogrozi javno vrednost odprtega interneta in ovira inovacije. Svet se je zavzel za spremembo teh določb in uveljavitev nevtralnosti interneta, kot sta jo v svojih zakonih zapisali Kraljevina Nizozemska in Republika Slovenija. Ta zagotavlja dostop do odprtega interneta, varuje pravice končnih uporabnikov, omogoča inovacije in ohranja možnost za vstop na trg tudi manjšim ponudnikom storitev in vsebin.

No comments:

Post a Comment