Pages

Sunday 22 June 2014

Brezplačen prenos vsebine ogroža nevtralnost mobilnega interneta

Fotografija: © Kurt Griffith
Telekom Slovenije in Si.mobil sta svojo mobilno ponudbo dopolnila s storitvami in aplikacijami, pri katerih ne zaračunavata prenosa vsebine. Tako sta ceno dostopa posredno povezala z vsebino, ki se prenaša po njunih mobilnih omrežjih. Prenos vsebine, vezan na storitve in aplikacije, ki jih operaterja izbirata sama, svojim naročnikom ponujata brezplačno. S tem naročnike neupravičeno spodbujata, da naročajo njune ali storitve in aplikacije njunih partnerjev, zaradi visokih cen prenosa podatkov pa jim otežujeta izbiro in uporabo konkurenčnih produktov. Takšna ponudba je cenovno diskriminatorna in je v nasprotju z načeli odprtega in nevtralnega interneta.

Slovenija je poleg Nizozemske edina evropska država, ki je uzakonila nevtralnost interneta, zato je ponudba obeh operaterjev prvi preizkus za uveljavljanje naše zakonodaje s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS), ki ima po Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) nadzorstveno funkcijo in se na domnevno nezakonito ponudbo doslej še ni odzvala.

Telekom Slovenije ponuja dostop do spletne storitve Deezer in ob tem neomejen prenos glasbenih podatkov v svojem mobilnem omrežju. Neomejen prenos podatkov ponuja tudi za ogled tekem UEFA lige prvakov, ogled filmov HBO GO in dostop do spletne hrambe TViN, ki je Telekomova lastna storitev. Podobno Si.mobil v paketu Mobilni internet VOYO omogoča neomejen dostop do vsebine VOYO ter v času nogometnega svetovnega prvenstva neomejen dostop in ogled tekem na portalu RTV Slovenije RTV 4D. 

Telekom Slovenije in Si.mobil na opisani način omogočata mobilni dostop do lastnih ali partnerskih storitev in aplikacij, ki ni vključen v podatkovne kapice njunih mobilnih paketov. Operaterja s tem izvajata cenovno diskriminacijo ter v slabši položaj postavljata ponudnike drugih spletnih storitev in aplikacij. Ponudbo, ki vključuje neomejen prenos podatkov do posamezne storitve ali aplikacije, potrošniki težko zavrnejo. Če namreč izberejo dostop do konkurenčnih storitev in aplikacij, kot so Box, Dropbox, Google Drive, iCloud, Rdio ali Spotify, morajo za prenos podatkov prek mobilnega omrežja drago plačati. 

Operaterji prenosa podatkov do tovrstnih storitev v fiksnih širokopasovnih omrežjih prav tako ne zaračunavajo. A v teh omrežjih prenos podatkov ni količinsko omejen, zato lahko potrošniki storitve izbirajo po lastni presoji in na osnovi enakih možnosti, če je le v omrežju zagotovljena nevtralnost interneta. Povsem drugače je v mobilnih omrežjih, kjer paketi vsebujejo zelo omejene količine prenosa podatkov, ki je poleg tega še mnogo dražji kot v fiksnih omrežjih ali na najkonkurenčnejših evropskih mobilnih trgih (Finska, Velika Britanija, Estonija, …).

Mobilni operaterji podatkovnih kapic ne smejo uporabljati za omejevanje konkurence ali neupravičeno favoriziranje storitev, ki niso del storitve dostopa do interneta. V primeru diskriminatornega zaračunavanja prenosa podatkov pa Telekom Slovenije in Si.mobil počneta prav to — končni uporabniki imajo brezplačni dostop do storitev, ki jih po lastni presoji izbirata oba operaterja, če pa uporabljajo konkurenčno ali drugo storitev, morajo za dostop do nje plačati drag podatkovni prenos. 

Telekom Slovenije in Si.mobil končne uporabnike postavljata v neenakopraven položaj in omejujeta njihovo izbiro, saj nimajo enakih možnosti za dostop do storitev in aplikacij po lastni izbiri. ZEKom-1 v 203. členu določa, da mora AKOS spodbujati ohranitev odprtega in nevtralnega značaja interneta ter možnost dostopa in razširjanja informacij ali uporabe aplikacij in storitev po lastni izbiri končnih uporabnikov. Vendar se AKOS na sporno ponudbo obeh mobilnih operaterjev doslej sploh še ni odzval, čeprav ima vsa zakonska pooblastila in zakon od njega zahteva proaktivno ravnanje.

Ponudba obeh operaterjev je še zlasti škodljiva na dolgi rok. Omejuje ponudbo storitev na trgu in spodbuja vezavo uporabnikov na storitve Telekoma Slovenije in Si.mobila ter njunih partnerjev. Hkrati omejuje inovacije in ponudbo novih storitev. Ob vezavi končnih uporabnikov na svoje storitve, Telekom Slovenije in Si.mobil tudi nimata ustreznih spodbud za nižanje cen podatkovnega prenosa, kar dodatno omejuje konkurenčnost trga in možnost izbire končnih uporabnikov.

Ravnanje Telekoma Slovenije in Si.mobila je po našem mnenju v nasprotju z določbami petega odstavka 203. člena ZEKom-1, ki določa, da ni dovoljeno ponujati storitev dostopa do interneta, ki temeljijo na storitvah ali aplikacijah, ki se prenašajo prek tega dostopa. Če dostop ne sme temeljiti na vsebini, potem tudi prenos katerekoli vsebine ne sme biti cenovno drugače ovrednoten v okviru cene dostopa do interneta, še posebej pa ne diskriminatorno. V nasprotnem primeru bi to namreč pomenilo, da tak dostop do interneta temelji na določeni vsebini (storitvi ali aplikaciji). Če gre torej za dostop do interneta, pri katerem je količina prenosa podatkov v osnovi omejena, se pri takšnem dostopu nikakor ne sme brezplačno ponujati prenosa le določenih vrst podatkov oziroma vsebin.

Ponudba Telekoma Slovenije in Si.mobila, pri kateri selektivno in diksriminatorno zaračunavata podatkovni prenos, je po našem mnenju v nasprotju s slovensko zakonodajo ter v nasprotju z interesi državljanov, ki morajo imeti zagotovljeno možnost dostopa in razširjanja informacij ali uporabe storitev in aplikacij po lastni izbiri. To pa je mogoče doseči le v primeru odprtega in nevtralnega značaja interneta. Zato bi AKOS, upoštevaje regulativna načela, ki jih določa 198. člen ZEKom-1, moral zaščititi konkurenco v korist končnih uporabnikov, vključno s spodbujanjem ohranjanja odprtega in nevtralnega značaja interneta.

Zgolj zakonska zaščita nevtralnosti internega pa ni dovolj. Pomembno je, da AKOS regulativna načela uveljavi v praksi. Čeprav je ZEKom-1 v veljavi že od januarja 2013, AKOS doslej ni sprejel še nobenega ukrepa za zaščito odprtega in nevtralnega značaja interneta. Zato je sporne prakse na junijski seji obravnaval Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije in se zavzel za ohranitev nevtralnosti interneta. Svet je tudi doslej odločno zagovarjal odprt in nevtralen internet ter s svojimi mnenji aktivno prispeval k zakonodajnim postopkom na slovenski in evropski ravni.

No comments:

Post a Comment