Pages

Friday 27 February 2015

Anomalije ovirajo hitrejši razvoj mobilnega trga

Slovenski trg mobilne telefonije je na splošno dobro razvit, vendar pa določene anomalije ovirajo njegov še hitrejši razvoj. Med anomalije sodijo visoke veleprodajne cene, ki jih za zaključevanje klicev v svojem omrežju zaračunava Telekom Slovenije. Te namreč omogočajo oblikovanje nepoštenih cen, ki ovirajo konkurenco in jo izrivajo s trga. Naslednja anomalija je diskriminacija infrastrukturnih konkurentov. Telekom Slovenije ponudnikom storitev v svojem omrežju, to je Debitelu in Izimobilu, zaračunava nižje veleprodajne cene kot infrastrukturnim konkurentom - družbam Simobil, Tušmobil in T-2. V interesu države bi moralo biti, da se na trgu vzpostavi uspešna in učinkovita infrastrukturna konkurenca, ki bi omogočila hitrejši razvoj novih storitev in nižje cene za uporabnike.

No comments:

Post a Comment