Pages

Sunday 1 March 2015

Zgodovinska odločitev FCC za zaščito nevtralnosti interneta

Zvezna komisija za komunikacije (FCC — Federal Communications Commission) Združenih držav Amerike je v petek sprejela zgodovinsko odločitev za zaščito nevtralnosti interneta. Po mnenju FCC bodo nova pravila zaščitila svobodo izražanja in inovacije ter spodbudila širitev in naložbe v širokopasovna omrežja. Odločitev komisije je zmaga javnega interesa in dokaz, da lahko vsak glas šteje.

FCC je že dolgo pred tem sprejel pravila za zaščito internetne nevtralnosti, a so bila njegova prizadevanja kar dvakrat zavrnjena na sodiščih. Z novimi pravili FCC sledi trem načelom, po katerih morajo biti ameriška širokopasovna omrežja hitra, pravična in odprta — to pa so načela, ki so prevladovala v skoraj štirih milijonih komentarjev, ki jih je FCC prejel med postopkom priprave novih pravil za internetno nevtralnost.

Kot je potrdilo pritožbeno sodišče (U.S. Court of Appeals for the District of Columbia), imajo operaterji širokopasovnih omrežij ekonomske spodbude za ravnanje, ki “ogroža internetno nevtralnost in bi lahko ravnali na način, ki bi na koncu zaviral hitrost in obseg prihodnje širitve širokopasovnih omrežij.” Sodišče je pritrdilo ugotovitvam FCC, da internetna nevtralnost ustvarja spodbujevalni krog (angl. virtuous circle), v katerem inovacije na robu omrežja (zlasti razvoj novih storitev in aplikacij) povečujejo povpraševanje potrošnikov, ki vodi k večjim naložbam v infrastrukturo, ta pa nato spodbuja nove inovacije na robu omrežja. 

Sodišče je ugotovilo, da je FCC pred približno petnajstimi leti omejil svoje možnosti za zaščito internetne nevtralnosti pred različnimi grožnjami z umestitvijo storitev širokopasovnega dostopa do interneta med informacijske storitve, s čimer je onemogočil uporabo zakonske zaščite, ki je zgodovinsko zagotovila odprtost telefonskih omrežij. Odredba za odprt internet temelji na ugotovitvah, da se je narava širokopasovnih storitev od začetne umestitve do spremenila in da imajo ponudniki storitev širokopasovnega dostopa do interneta danes še več spodbud za omejevanje internetne nevtralnosti. Kot odziv na spremenjene okoliščine, je FCC z Odredbo za odprt internet ponovno vzpostavil trdno pravno podlago, ki mu omogoča, da celovito obravnava in zaščiti odprtost današnjih omrežij, s tem ko je storitve širokopasovnega dostopa do interneta umestil med telekomunikacijske storitve v skladu z drugim poglavjem ameriškega Zakona o komunikacijah.

Na osnovi trdnih pravnih temeljev Odredba vzpostavlja tri pravila, s katerimi preprečuje ravnanje ponudnikov storitev širokopasovnega dostopa do interneta, za katera vemo, da ogrožajo nevtralnost interneta, kot so blokiranje vsebine, aplikacij, storitev ali neškodljivih naprav, omejevanje ali razvrednotenje zakonitega internetnega prometa na osnovi vsebine, aplikacij, storitev ali neškodljivih naprav ter plačljiva prioritizacija. Hkrati določa dodatni, prilagodljiv standard, ki bo omogočil FCC, da bo obravnaval tudi morebitne nove prakse, ki bi lahko v prihodnosti ogrozile internetno nevtralnost. 

Odredba uvaja celo paleto pravil za zagotavljanje internetne nevtralnosti tudi za zaščito uporabnikov mobilnega širokopasovnega dostopa do interneta, ki so bili doslej deležni slabše zaščite. Pravila namreč v enaki meri veljajo tako za fiksna kot mobilna omrežja, s čimer zagotavljajo, da so uporabniki interneta enako zaščiteni, ne glede na to, kako dostopajo do interneta. Pravila vzpostavljajo potrebno tržno predvidljivost ter zagotavljajo nizke stroške regulacije in omejujejo pretirano regulacijo. Ob večji zaščiti uporabnikov in zagotavljanju internetne nevtralnosti, Odredba ohranja spodbude za naložbe in inovacije ponudnikov širokopasovnega dostopa, s tem ko jim ponuja celo bolj prilagojeno in blažjo obliko regulacije od tiste, ki je v preteklosti že omogočila izjemno rast mobilne industrije. Ključno pri tem je, da bodo imeli Američani, ne glede na finančne ali druge razlike, enake možnosti za inovacije in dostop do spletnih uporabnikov.

Odločitev FCC, ki se je še pred enim letom zdela nemogoča, je zgodovinska in ena največjih zmag javnega interesa v zgodovini ZDA. Proti nevtralnosti interneta so se borila največja ameriška podjetja. Na drugi strani se je v razpravo vključilo skoraj štiri milijone Američanov — uporabnikov interneta, nevladnih organizacij zagovornic državljanskih pravic, akademikov, zagonskih podjetij, malih in srednje velikih podjetij ter velikih podjetij, med njimi tudi izven telekomunikacijskega in informacijskega sektorja. FCC je prejel skoraj štiri milijone komentarjev in sporočil v podporo ohranitvi nevtralnega interneta. Organizirane so bile številne ulične demonstracije, tema pa je bila skoraj eno leto izvrstno medijsko pokrita v tiskanih in elektronskih medijih. 

FCC je prisluhnil pripombam in odstopil od svojih prvotnih načrtov. Sprejeta Odredba ima zaradi temeljite priprave velike možnosti, da bo prestala sodno presojo. Odločitev FCC bo zagotovo odmevala tudi v Evropi, kjer se pripravlja nov predlog Uredbe za enotni digitalni trg. Po tem, ko je bil predlog besedila, ki ga je potrdil Evropski parlament v prvem branju, temeljito razvrednoten, lahko pričakujemo, da bodo imele zagovornice strožje regulacije internetne nevtralnosti sedaj lažje delo. Brez angažiranja nevladnih organizacij, zagovornikov državljanskih pravic in drugih akterjev pa tudi v Evropi verjetno ne bo šlo.

No comments:

Post a Comment