Pages

Thursday 11 September 2014

Bruegel je predstavil elemente evropske energetske unije

Na dan predstavitve nove komisarske ekipe je Georg Zachmann v sporočilu novemu komisarju za energetiko in klimatske spremembe predstavil elemente evropske energetske unije, ki bodo vodilo komisije v novem mandatu (Bruegel Policy Brief: Elements of Europe's energy union): vzpostavitev konkurenčnega, varnega in trajnostno naravnanega energetskega sistema. EU je pričela s prenovo obstoječe energetske strategije z novimi cilji do leta 2030. Presoja uspešnosti obstoječega energetskega paketa, ki temelji na ciljih 20-20-20 do leta 2020, je pokazala, da je EU sicer sledila ciljem, a pri njihovem doseganju ni bila dovolj uspešna. Politične in gospodarske okoliščine so namreč zamajale predpostavke, na katerih temelji obstoječi paket EU do leta 2020 ter politike za doseganje njegovih ciljev.

Zachmann je izpostavlil napake energetskih politik in trgov, kot so premajhni energetski prihranki, nezadostne naložbe v varnost preskrbe in inovacije ter previsoki izpusti toplogrednih plinov. Vlade težijo k prekomernim investicijam v velike projekte in energetski sektor izrabljajo za namene drugih nacionalnih politik. Pri tem so osredotočene na reševanje kratkoročnih, dnevnih zadev, ne rešujejo pa dolgoročnih strukturnih problemov. 

Izzivi nove evropske energetske politike: 
“To meet the EU's objectives for emissions, electricity supply and gas security of supply, well-designed European markets could provide better results at lower cost than uncoordinated national approaches. In other areas – such as energy efficiency and supporting innovation – markets alone might not be enough. Europe should thus rethink its quantitative headline targets for 2030.The proposed 40 percent decarbonisationtarget is in line with a stronger emission allowance market, but the target for renewables should be defined in terms of innovation rather than deployment, and the energy-efficiency target should be defined in terms of encouraged energy and cost savings, not the amount of energy consumed in a certain period.”
S temi izzivi se bo morala soočati tudi podpredsednica Evropske komisije, zadolžena za energetsko unijo, ki bo koordinirala naslednja komisarska področja: klimatske spremembe in energetiko, notranji trg, industrijo in podjetništvo, transport in vesolje, okolje, pomorske zadeve in ribištvo, kmetijstvo in razvoj podeželja, regionalno politiko ter raziskave, znanost in inovacije. Sicer pa je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker v pismu Alenki Bratušek že podrobneje pojasnil njene pristojnosti in odgovornosti kot podpredsednice za energetsko unijo.

Vir: Bruegel.

No comments:

Post a Comment