Pages

Friday 24 October 2014

Houlin Zhao izvoljen za naslednjega generalnega sekretarja ITU

Houlin Zhao je bil na konferenci visokih pooblaščencev (angl. Plenipotentiary Conference) Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) v Busanu v Republiki Koreji izvoljen za naslednjega generalnega sekretarja organizacije. ITU, ki je specializirana agencija Združenih narodov za informacijske in komunikacijske tehnologije, s to izvolitvijo pričenja novo poglavje v svoji zgodovini. 

Zhao bo štiriletni mandat nastopil s 1. januarjem prihodnje leto in bo lahko po poteku mandata enkrat ponovno izvoljen. Pred tem je bil dva mandata namestnik generalnega sekretarja. Prvič je bil izvoljen na konferenci visokih pooblaščencev v turški Antaliji novembra 2006 in za drugi štiriletni mandat v mehiški Guadalajari oktobra 2010. 

Kot namestnik generalnega sekretarja je začrtal jasne usmeritve nadaljnjega razvoja organizacije in članstvo v ITU razširil na akademske institucije iz celega sveta. Proaktvino si je prizadeval za izboljšanje učinkovitosti na področju zaposlenih in finančnega poslovanja. V globalni skupnosti se je uveljavil kot strokovnjak z odličnim tehničnim znanjem in s predanostjo zagotavljanju dostopa do digitalnih tehnologij za vse. Čas bo pokazal, ali se bo tako uspešno soočil tudi z novimi izzivi ITU. Po izvolitvi je predstavil svojo vizijo razvoja organizacije, ni pa se mogel izogniti niti neprijetnim vprašanjem glede svobode govore, ki po njegovem mnenju ni v pristojnosti ITU.

Od leta 1999 do 2006 je bil Zhao direktor urada za standardizacijo telekomunikacij (angl. Telecommunication Standardization Bureau — TSB). Vodil je uvajanje novih ukrepov za izboljšanje okolja za oblikovanje standardov in njihovo promocijo. Prav tako je strateško partnerstvo med državami članicami in sektorskimi člani ter si prizadeval za razvijanje in ohranjanje dobrih odnosov s člani iz industrije. Pod njegovim vodstvom je ITU izboljšal raven mednarodnega sodelovanja z drugimi organizacijami za standardizacijo, še zlasti pomembna pa je bila njegova vloga pri premoščanje ločnice med razvitimi državami in državami v razvoju na področju standardizacije.

V letih od 1993 do 1998 je bil zaposlen kot visoki uradnik v TSB in od leta 1986 do 1992 mednarodnem posvetovalnem odboru za telegrafijo in telefonijo (angl. International Telegraph and Telephone Consultative Committee — CCITT), ki se je kasneje preimenoval v sektor za telekomunikacijsko standardizacijo (ITU-T). Bil je svetovalec za študijske skupine ITU-T in koordinator za sodelovanje z drugimi mednarodnimi tehničnimi telesi kot sta ISO in IEC. 

Zhao se je rodil leta 1950 v Jiangsu na Kitajskem. Po poklicu je inženir telekomunikacij. Diplomiral je na Univerzi Nanjing s področja pošte in telekomunikacij ter magistriral iz telematike na Univerzi Essex v Veliki Britaniji.

Po zaključenem študiju se je kot inženir zaposlil na kitajskem ministrstvu za pošto in telekomunikacije. Aktivno je sodeloval v nacionalnih izvedenskih skupinah za telekomunikacijske standarde in državno planiranje. Bil je kitajski delegat na sestankih tehniške študijske skupine ITU. Objavljal je članke v prestižnih kitajskih tehničnih publikacijah in leta 1995 mu je ministrstvo za pošto in telekomunikacije podelilo nagrado za dosežke na področju znanosti in tehnologije.

Vir: ITU.

No comments:

Post a Comment