Pages

Saturday 20 February 2016

Visoki administrativni stroški komunikacijskih storitev

Svet za elektronske komunikacije (SEK) opozarja na visoke administrativne stroške javnih komunikacijskih storitev, kot so stroški priključnine, menjave paketa in prekinitve naročniškega razmerja. Visoki administrativni stroški ovirajo menjavo in izbiro ugodnejših paketov ter prehajanje med operaterji oz. med izvajalci storitev. Mobilni operaterji so cenovne ovire pričeli uvajati po podelitvi frekvenc leta 2014, s katero se je še okrepila koncentracija radijskega spektra v rokah dveh največjih operaterjev, Telekoma Slovenije in Si.mobila. Že pred tem je bila ena najvišjih v EU. Struktura trga, ki se je vzpostavila, pospešuje usklajene učinke med operaterji, ki znižujejo koristi in blaginjo državljank in državljanov ter negativno vplivajo na razvoj konkurence na maloprodajnih trgih.

Ob pasivnosti in neučinkovitosti regulatorjev se stanje poslabšuje. Ukrepi za večjo preglednost, za katero se načeloma zavzema Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), so dobrodošli, a odvračajo pozornost od bistva problema. Pogodbene ovire in visoki administrativni stroški predstavljajo prepreko za menjavo paketov pri posameznem operaterju ali za menjavo operaterja oz. izvajalca storitev. SEK je pozval AKOS in Javno agencijo za varstvo konkurence (AVK), da ukrepata v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi. Pričakuje, da bosta preprečila negativne učinke morebitnega usklajenega delovanja operaterjev in izvajalcev storitev, ki so posledica skupnega prevladujočega položaja na trgu oz. usklajenega delovanja z namenom razdelitve trga med udeleženci ali omejevanja učinkovite konkurence.

Operaterje in izvajalce storitev pa poziva k zagotavljanju preglednosti in objavljanju informacij na svojih spletnih straneh in na portalu komuniciraj.eu ter k prenehanju zaračunavanja administrativnih stroškov, razen tistih, ki so zakonsko določeni. SEK še predlaga, da operaterji in izvajalci storitev tovrstne stroške vključijo v mesečno naročnino in s tem omogočijo večjo konkurenčnost trga ter večjo izbiro in koristi za potrošnice in potrošnike.

No comments:

Post a Comment