Pages

Monday 30 December 2013

Največji lov na frekvence se začenja

Slovenija je na pragu največje podelitve radiofrekvenčnega spektra v zgodovini države. Potem ko je vlada 27. decembra 2013 dala soglasje k rezerviranim (izklicnim) cenam, bo Agencija za pošto in elektronske komunikacije predvidoma še letos objavila javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnih pasovih 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz in 2600 MHz.

Razpis je veliko prahu dvigal že v času priprave, zato lahko tudi po objavi pričakujemo vroče polemike. Izključeni niso niti upravni niti sodni postopki. Z rezervacijo spektra za manjša operaterja (Tušmobil in T-2) je Agencija stopila na tanek led. Rezervacija spektra se običajno uporablja za nove vstopnike, kjer je konkurenca šibka, ali pa regulatorji rezervirajo del spektra za vse obstoječe operaterje. Rezervacija spektra za manjše operaterje, kot jo je določila agencija, ki že imajo vzpostavljeno omrežje, pa je lahko sporna in zato osnova za morebitne upravne in sodne postopke. Doslej so operaterji v nekaterih državah že uspeli preprečiti rezervacijo spektra, saj naj bi bili tovrstni ukrepi nezakoniti in predstavljajo nedovoljeno državno pomoč.

No comments:

Post a Comment