Pages

Wednesday 5 November 2014

ITU Plenipot: bliža se zaključek konference

Na Plenipot konferenci visokih pooblaščencev držav članic ITU v južnokorejskem Busanu se bližamo sklepnemu dejanju. V petek bo potekalo podpisovanje usklajenih resolucij, ki so bile na plenarnem zasedanju potrjene z aklamacijo. Na tokratni konferenci ITU je bilo manj  “vroče” kot pred dvema letoma na konferenci WCIT v Dubaju, a tudi tokrat ni šlo brez radikalnih predlogov, povezanih z upravljanjem interneta.

Slovenci v ITU, specializirani agenciji Združenih narodov za informacijske in komunikacijske tehnologije, nimamo predstavnikov na vidnejših mestih. Pravzaprav jih sploh nimamo. Imeli smo priložnost, da kandidiramo za vidnejša mesta, a politika morebitne kandidature ni podprla. Brez tovrstne podpore uspeh v mednarodnih organizacija ni mogoč, na kar je v zahvalnem govoru ob izvolitvi posebej izpostavil novi generalni sekretar Kitajec Houlin Zhao, ki bo vodenje ITU prevzel z novim letom.

V Busanu je ITU dobil novo vodstvo. Poleg že omenjenega generalnega sekretarja in njegovega namestnika so bili izvoljeni novi direktorji uradov za radijske komunikacije, standardizacijo telekomunikacij ter razvoj telekomunikacij. Izvoljeni so bili novi člani odbora za radijsko regulativo (angl. Radio Regulations Board) in sveta ITU (angl. ITU Council). 

Evropskim državam je pripadlo mesto namestnika generalnega sekretarja, na katerega je bil izvoljen Britanec Malcolm Johnson, ter vodenje vplivnega urada za radijske komunikacije, ki ga prevzema Francoz François Rancy. Za Slovenijo je pomemben odbor za radijsko regulativo, med drugim pristojen za reševanje mednarodnih sporov na področju radijskih komunikacij. Republika Italija, s katero ima Slovenijo odprto vprašanje radijskih motenj ob naši zahodni meji, je uspela s kandidaturo svojega predstavnika v 12-članski odbor.

Na tokratni Plenipot konferenci je bil dosežen velik napredek pri zagotavljanju preglednosti delovanja ITU in vključevanja civilne družbe. Nevladne organizacije še zmeraj ne morejo samostojno nastopati na medvladnih konferencah ITU, ampak so vključene v uradne vladne delegacije. Zato se postavlja vprašanje njihove dejanske neodvisnosti. Kljub temu pa so civilno-družbene organizacije dobile priložnost, da predstavijo svoja stališča in pripombe na uradni spletni strani konference. Neposredno so svoje predloge lahko predstavile tudi na sestanku, ki ga je sekretariat ITU organiziral z nevladnimi organizacijami, prisotnimi na konferenci v Busanu. 

Na poziv nekaterih organizacij in na predlog združenih držav je bila izglasovana večja dostopnost uradnih dokumentov konference. Javno so dostopni vsi uradni predlogi dokumentov ITU, ki se obravnavajo na konferenci, kakor tudi predlogi posameznih držav. Še zmeraj pa javnosti niso dostopni delovni dokumenti, ključni za aktivno spremljanje procesa njihove priprave in sodelovanje v razpravah. Ti dokumenti so še naprej dostopni le prek spletnih strani WCITLEAKS.org

Večjo preglednost smo uspeli zagotoviti tudi glede sodelovanja slovenske delegacije. Zasluge za to ima predvsem vodja delegacije Marjan Turk, ki je prisluhnil pozivu Slovenskega internetnega foruma (SIF). V sporočilu s konference je med drugim zapisal:

“Delegacija na konferenci zastopa potrjena vladna izhodišča, in sicer, da v okviru politike Vlade Republike Slovenije podpre skupne predloge EU, ki bodo na konferenci usklajeni v okviru koordinacije držav članic EU in predloge konference CEPT, če bodo ti dobili soglasje na EU koordinaciji. Zastopa stališča, skladna z nacionalno zakonodajo, interesi internetne javnosti v okviru Slovenskega internetnega foruma, pridobljenimi na več SIF posvetih, in skladna z nacionalnimi strateškimi usmeritvami na področju razvoja interneta, informacijske družbe in elektronskih komunikacij. 
Pred podpisom zaključnih dokumentov bo delegacija Republike Slovenije na ITU konferenci upoštevala vladna izhodišča, usmeritve Ministrstva za zunanje zadeve, in usklajena stališča v okviru EU koordinacije in usmeritve Evropske komisije. Predvsem pa bo o internetnih zadevah pridobila mnenja zainteresirane javnosti v okviru Slovenskega internetnega foruma.  
V imenu delegacije Republike Slovenije na konferenci pooblaščenih predstavnikov ITU vse zainteresirane prosim za pregled zaključnih verzij resolucij s področja internetnih zadev št. 101, 102, 133 in 180.” 

Zaprosilo za pregled internetnih resolucij je objavljeno na spletnih strneh SIF.

No comments:

Post a Comment