Pages

Saturday 6 July 2013

Ključne tožbe proti Telekomu v rokah ene sodnice

V današnji izdaji Dnevnika novinar Tomaž Modic piše o spremembi, ki se je zgodila v vodenju sodnih postopkov v odškodninskih tožbah proti Telekomu Slovenije, zaradi kršenja protimonopolne zakonodaje. Vodenje postopkov v štirih največjih tožbah, v katerih konkurenčni operaterji od Telekoma Slovenije zahtevajo plačilo skupno več kot 400 milijonov evrov odškodnine, je prevzela ljubljanska okrožna sodnica Lidija Smolar.

Po objavi prispevka sredi aprila, je Okrožno sodišče v Ljubljani v začetku maja s spremembo razporeda sodnikov za leto 2013 oblikovalo specializirano skupino sodnikov, ki se bodo ukvarjali izključno s spori na področju varstva konkurence. Odločitev o oblikovanju specializirane skupine je morda korak v pravo smer, saj se bodo sodniki lahko specializirali in ciljno usposabljali. To bi lahko omogočilo tudi hitrejše in kakovostnejše sojenje. 

Na osnovi specializacije sporov s področja varstva konkurence, bodo v skladu s spremenjenim letnim razporedom dela sodni spisi s tega področja dodeljeni sodnikom iz skupine treh sodnikov, ki jo sestavljajo Djordje Grbović, mag. Polona Mlakar Adam in Lidija Smolar. Vendar so bili nekateri ključni spori na domačem telekomunikacijskem trgu že pred tem dodeljeni sodnici Lidiji Smolar, ki je bila v sodniško funkcijo izvoljena leta 2009: 
  1. Tušmobil, d.o.o., (prej Tuš Telekom, d.o.o.) proti Telekomu Slovenije, d.d., (IV Pg 2122/2007, 28,2 milijona evrov): spis je bil najprej dodeljen sodniku Jožetu Ruparčiču in nato v letu 2009 Lidiji Smolar;
  2. Si.mobil, d.d., proti Telekomu Slovenije, d.d., (prej proti Mobitelu, d.d.) (IV Pg 4883/2011, 286,4 milijone evrov): spis je bil najprej dodeljen sodnici Jelki Rozman in nato v letu 2013 Lidiji Smolar;
  3. Akton, d.o.o., proti Telekomu Slovenije, d.d., (prej proti Mobitelu, d.d.) (IV Pg 4477/2012, 2,6 milijonov evrov): spis je bil najprej dodeljen sodnici Barbari Krpač Ulaga in nato v letu 2012 Lidiji Smolar;
  4. Tušmobil, d.o.o., proti Telekomu Slovenije, d.d., (prej proti Mobitelu, d.d.) (IV Pg 303/2011, 86 milijonov evrov): spis je bil že od začetka dodeljen sodnici Lidiji Smolar.
Vsi trije sodniki, katerih spisi so bili predodeljeni sodnici Lidiji Smolar, ostajajo na ljubljanskem okrožnem sodišču.

Oblikovanje specializirane skupine za spore na področju varstva konkurence na Okrožnem sodišču v Ljubljani pa ni povsem brez pomislekov. Pred njeno ustanovitvijo je na konkurenčnih zadevah, skupaj z intelektualno lastnino, delalo 10 sodnikov, kar je razvidno iz prvotnega razporeda sodnikov za leto 2013. Bodo trije specializirani sodniki dovolj za vse konkurenčne zadeve? Bodo sodni postopki sedaj potekali hitreje? 

Dnevnikov novinar opozarja, da je z omenjenimi predodelitvami zadev morda prišlo do kršenja ustavne pravice do zakonitega sodnika. Pri tem je mislil na pravice iz 23. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa pravico do neodvisnega, nepristranskega in zakonito dodeljenega sodnika. Postavlja se vprašanje, ali so bili razlogi za predodelitev spisov v zadevah 1 do 3 zgoraj opravljeni skladno z veljavnim Sodnim redom, ki določa, v katerih primerih in kako sme biti zadeva dodeljena drugemu sodniku, ter skladno z načrtom delitve zadev, določene v razporedu sodnikov za leto 2013? Sodišče med glavnimi razlogi za omenjene predodelitve zadev navaja specializacijo za spore s področja varstva konkurence.

Predodeljevanje konkurenčnih zadev na Okrožnem sodišču v Ljubljani je bila že pred tem precej pogosta praksa. Poglejmo nekaj primerov:
  • ABM, d.o.o., proti Telekomu Slovenije, d.d., (IV Pg 55/2002): Darja Novak Krajšek, Magda Teppey, Tanja Poberžnik;
  • T-2, d.o.o., proti Telekomu Slovenije, d.d., (VIII Pg 54/2007): Alenka Klemenčič, Mateja Dobovšek, Katja Kmetič;
  • Sinfonika, d.d., proti Telekomu Slovenije, d.d., (VIII Pg 2754/2007): Vladimir Kočevar, Helena Miklavčič;
  • Telego, d.o.o., (potem Sinfonika, d.d.) proti Telekomu Slovenije, d.d., (VIII Pg 473/2004): Majda Kocmur, Dragan Trivič;
  • Doll Trade, d.o.o., proti Telekomu Slovenije, d.d., (IX Pg 2088/2007): Magda Teppey, Melita Štefančič.
Kmalu bomo videli, kakšne spremembe v konkurenčnih zadevah bo prinesla izbrana sodniška trojka in ali bo kos izzivom?

No comments:

Post a Comment