Pages

Monday 12 January 2015

Nevtralnost interneta vse bolj vroča

Junija lani smo na blogu objavili prvi zapis (Brezplačen prenos vsebine ogroža nevtralnost mobilnega interneta), v katerem smo opozorili, da slovenski operaterji in ponudniki storitev kršijo internetno nevtralnost, ki je bila uzakonjena z zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Zapis je nastal po skoraj treh mesecih analiz, v katerih smo analizirali sporne poslovne prakse mobilnih operaterjev. Regulator, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, je bila s spornimi praksami seznanjena, a ni ukrepala v skladu z zakonskimi pristojnostmi. Zaradi tega je Svet za elektronske komunikacije podal prijavo, s katero je agencijo pozval, da ukrepa in sankcionira sporne prakse operaterjev in ponudnikov storitev, ki kršijo internetno nevtralnost. Pol leta od prijave in dve leti od veljavnosti ZEKom-1 agencija kršitve še dovoljuje.

Operaterji so internetni nevtralnosti ves čas nasprotovali, po njeni uzakonitvi pa se, ob tihi podpori in neaktivnosti agencije, sprenevedajo. Kot pišeta Lenart J. Kučić in Matjaž Ropret (Internet nevtralen kot javno cestno omrežje?), Telekom Slovenije meni, da nevtralnosti interneta ne krši, saj nobenega internetnega prometa ne blokira, upočasnjuje ali zadržuje, prav tako ne izvaja ukrepov za razvrednotenje posameznih storitev. Pri Si.mobilu se pri storitvah, ki jih ponujajo brezplačno, izgovarjajo na prosto gospodarsko pobudo. Pravijo, da storitve smejo ponuditi brezplačno, če presodijo, da takšno zaračunavanje koristi njihovim uporabnikom.

Pred kratkim smo pokazali, da Telekomovi in Si.mobilovi argumenti ne držijo, saj storitve, ki jih brezplačno ponujata operaterja, ZEKom-1 prepoveduje (Zero-Rating Violates Slovenian Net Neutrality Law). Praksa obeh operaterjev je sporna tudi s konkurenčnega vidika, ki ga prav tako preučujemo. Oba imata visok tržni delež mobilnega internetnega prometa. Tržni delež Telekoma Slovenije je po podatkih agencije v tretjem četrtletju 2014 znašal 50-odstotkov in Si.mobilov 36-odstotkov. Skupaj obvladujeta dobrih 86-odstotkov mobilnega internetnega prometa, medtem ko je njun delež na veleprodajnem trgu še višji.

No comments:

Post a Comment