Pages

Saturday 31 October 2015

Počasen in drag širokopasovni dostop

Slovenija se po širokopasovni povezljivosti uvršča pod povprečje Evropske unije. Kazalnik, določen na osnovi fiksne in mobilne povezljivosti, hitrosti dostopa in cenovne dostopnosti, razkrije strukturne probleme, ki so odsev stanja na domačem trgu širokopasovnega dostopa in regulacije. Na težave opozarja tudi konec oktobra objavljena študija, ki razkriva, da v Sloveniji plačujemo nadpovprečno visoke cene širokopasovnega dostopa. Razen za nekaj izjem, velja to za celotni spekter ponudbe — od samostojnih paketov do trojčkov, od nizkih hitrosti dostopa do visokih.


DESI indeks - povezljivost.
Pred petnajstimi leti je bila Slovenija na področju elektronskih komunikacij najrazvitejša kandidatka za članstvo v Evropski uniji. A že takrat smo v okviru mednarodnih projektov zaznali probleme na področju konkurence in regulacije. Presenetljivo je, da so se zaznani problemi od ustanovitve samostojnega regulatorja, današnje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Akos), v primerjavi z drugimi državami članicami Evropske unije relativno poslabšali. 

Pokritost in delež hitrih širokopasovnih priključkov.
Enega izmed razlogov za zaostajanje Slovenije je razkril nedavni nadzor nad zakonitostjo dela Akos. Ta je analizi trgov za fizično dostopovno infrastrukturo in operaterski dostop z bitnim tokom, na kateri temeljijo današnji ukrepi, izvedel že v letu 2010. V skladu z zakonom o elektronskih komunikacijah bi Akos analize moral opravljati vsaj na tri leta, a vse do danes analize tega kritičnega trga ni opravil. Tako današnji ukrepi temeljijo na podatkih in stanju na trgu v letih 2008 in 2009, ko so bile razmere bistveno drugačne od današnjih. Neprilagojene regulatorne obveznosti pa negativno vplivajo na konkurenčne razmere in razvoj trga. To se pozna zlasti po nizkem deležu širokopasovnih priključkov z visokimi hitrostmi in visokih, pa tudi visokih cenah dostopa.

Akos v Analizi in predlogu spremembe dela ukrepa na upoštevnem trgu “Širokopasovni dostop (medoperaterski trg)” pritrjuje ugotovitvam in ugotavlja, da je anomalije, ki jih je ugotovil z analizo, treba nemudoma odpraviti. Zato predlaga ukrepe, s katerimi bi saniral škodo, ki je nastala zaradi večletne neprilagojenosti regulatornih ukrepov razmeram na trgu. Dokument z analizo in predlaganimi ukrepi je v javni obravnavi do 18. 11. 2015.

No comments:

Post a Comment